Céginformáció

 

Cégnév: Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-188845

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26111155-2-13

Bankszámlaszám: 10402018-50526869-54511003

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU72 1040 2018 5052 6869 5451 1003

Székhely/postai cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 6.

Üzleti tevékenység helye/telephely: 2120 Dunakeszi, Fóti út 57.

Telefonszám: 06/27 634-567

E-mail cím: info@genesyscomputer. hu

 

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

CompMarket Hungary Zrt.

1044 Budapest, Megyeri út 53.

E-mail cím: info@compmarket.hu

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

Vásárlói tájékoztató/Vásárlási feltételek

 

 

1. Általános rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre, valamint a Tájékoztató értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal felhasználója a weboldalon történő vásárlásával, illetve regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Tájékoztató, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A weboldalon szereplő árak, információk, képek csupán tájékoztató jellegűek, a termékinformációkban előforduló esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk. A termékek adatlapján feltüntetett képek kizárólag illusztrációként szerepelnek, azok a termék tényleges kinézetétől különbözhetnek. A weboldal használata közben felmerülő problémákért nem vállalunk felelősséget.

 

2. Árak, fizetési módok, átvétel

 

A weboldalunkon feltüntetett  árak csak a webáruházon keresztül történő rendelés esetén érvényesek.

 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

Üzletünkben a megrendelt termékek kifizetése előreutalással, illetve személyesen készpénzzel vagy bankkártyával lehetséges.

A megrendelt termékek átvételére kizárólag személyesen van lehetőség üzletünk nyitvatartási idejében.

Cégünk az árak megváltoztatásának jogát fenntartja.

A Vásárló a megrendelőlap elküldésének, illetve a rendelés leadásának időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg a rendelésében feltüntetett terméket. A weboldalon történt megrendelés elfogadásáról Vásárló az általa megadott e-mail címre vagy telefonszámra visszaigazolást kap.

 

3. A rendelés menete

 

Rendeléseket webáruházunkon keresztül, valamint e-mailben, telefonon és személyesen is fogadunk. A leadott rendeléseket 3 munkanapig tartjuk foglalásban.

Bizonyos rendelési igények esetén előleg megfizetését (ami alapesetben a termék vételárának 20%-a) kérhetjük a Vásárlótól. Ilyen megrendelésnek minősül a speciális beszerzés, a nagyobb mennyiségben történő rendelés, az üzlet raktárkészletén meg nem található termék, illetve a nagyobb értékű termékek megrendelése, továbbá az egyéni igény szerinti számítógép-összeállítás. Konfiguráció összeszerelése a Cégünktől vásárolt alkatrészek esetén díjtalan, minden más esetben a szolgáltatások szerviz menüpont árai az irányadóak.

 

3.1. Webáruházon keresztül történő rendelés

 

A webáruházon keresztül történő rendelés leadása a weboldalon történő regisztrációhoz kötött.

 

3.1.2. Rendelés leadásához Felhasználó/Vásárló a „Kosár”-ba helyezi a kiválasztott terméket, majd a „Megrendelés” gombra történő kattintással megadhatja annak darabszámát, illetve kiválaszthatja a fizetés módját.

3.2.2. Amennyiben Vásárló mégsem kívánja a „Kosár”-ba helyezett termékeket megrendelni, úgy kosarának tartalmát a „Kosár ürítése” lehetőségre kattintva ürítheti, amennyiben viszont meg kívánja rendelni a terméket, a ”Megrendelés” felület alján található „megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti rendelését.

3.2.3.Felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy a Cégünktől megrendelt termékeket csak személyesen ügyfélszolgálatunkon (azaz üzletünkben) tudja átvenni, a termék postai úton történő kiküldésére, illetve futárszolgálat útján történő kiszállítására jelenleg nincs lehetőség.

3.2.4.Vásárló a rendelésének megküldését követően e-mailben automatikus visszaigazolást kap, amely a rendelés beérkezését jelzi. Ezt követően Vásárló újabb e-mailt vagy telefonos értesítést kap rendelésének státuszáról. Utóbbi értesítés Vásárlóhoz történt beérkezését követően Vásárló és Cégünk között szerződés jön létre, amely szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és Vásárló részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet a Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaság felé.

 

4. Elállási jog

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti, illetve visszaviheti a megrendelt terméket, amennyiben a rendelés során Fogyasztó és a Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.

 Kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, azaz a – Ptk. szerinti −Fogyasztókra vonatkozik az elállási jog.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.  

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, Cégünk nem vállalja e költség viselését.  

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Cégünk azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.  

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

A Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaság a termék visszaérkezését vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy ügyfélszolgálatunkon leadni.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Cégünk mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

Amennyiben Fogyasztó élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaság elérhetőségeinek valamelyikén lehetőség szerint írásban, esetleg telefonon. Az írásban történő elállási szándékához Fogyasztó igénybe veheti az alábbi  elállási nyilatkozat mintát: http://genesyscomputer.hu/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc.

A  Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaság címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül lehetőség szerint a terméket eredeti gyári csomagolásában, minden kiegészítő tartozékával együtt visszajuttatni.

A Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaságnál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem érhető el, amely nem befolyásolja Cégünket abban, hogy a tisztességes kereskedelmi gyakorlat elvei szerint végezzük üzleti tevékenységünket.

 

5. Panaszkezelés

 

 

Panasza esetén kérjük, forduljon a fent megjelölt elérhetőségeink valamelyikén ügyfélszolgálatunkhoz.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben panaszát a Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaság elutasítja vagy annak tartalmával nem ért egyet, úgy panaszával a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat. Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Telefonszáma: +36 1 269 0703.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu.

 

 

 

 

 

Általános garanciális feltételek

 

 

Cégünk (Genesys Computers Kft.) az általa értékesített termékekre, illetve javító - karbantartó szolgáltatásokra a hatályos magyar jogszabályok alapján vállal jótállást, kellék- és termékszavatosságot. A szavatossági és jótállási feltételeket a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) és a 151/2003. Kormányrendelet tartalmazza. Amennyiben termékeinkkel kapcsolatban minőségi kifogás merül fel, úgy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, valamint a 19/2014. NGM rendeletben meghatározottak szerint járunk el. Részletes garanciális feltételeink az alábbiakban olvashatók.

 

A weboldalunkon feltüntetett garanciaidők tájékoztató jellegűek, azok megváltoztatásának jogát - a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével - fenntartjuk.

 

1. Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a vállalkozást jótállási kötelezettség terheli, amennyiben a vásárló – a Ptk.-ban meghatározott − fogyasztónak minősül. Abban az esetben, ha a vásárló nem tekinthető fogyasztónak, úgy őt a Ptk.-ban szabályozott kellékszavatossági jogok illetik meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §. alapján:

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

A jótállás időtartama az új tartós fogyasztási cikkekre:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A fogyasztói szerződés keretén belül vásárolt termék esetén a jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási jegy hiányában vagy annak megrongálódása esetén a jótállás érvényesíthető az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla vagy nyugta) bemutatásával.

A fogyasztó a kijavítási iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

2. Kellékszavatosság

 

Vásárló a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a vállalkozás, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

3. Termékszavatosság

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság pontokban leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Garanciális igények érvényesítését kizáró okok

 

A termék szállításából, üzemeltetéséből, nem megfelelő tárolásából keletkező sérülések.

A terméket ért fizikai behatások okozta mechanikai sérülések (égés, törés, repedés), akkor is, ha a hiba látszólag nem függ össze a sérüléssel.

A terméket ért elemi kár, természeti csapás okozta meghibásodás (villám, túlfeszültség).

A termék gondatlan kezeléséből, túlzott igénybevételéből, nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások. (Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat, a termék specifikációjában megadott paramétereket meghaladó mechanikai, valamint elektromos terhelés, illetve egyéb nem a célnak megfelelő felhasználás.)

Amennyiben a terméken végzett javítási vagy változtatási, szerelési, karbantartási munkálatokat nem az arra jogosult, megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy hajtja végre.

 

Garanciális igények érvényesíthetőségi körébe nem tartozó okok

 

A termék hardveres és szoftveres környezetében meglévő, inkompatibilitásból adódó hibás működés.

A termék nem megfelelő beállításából, nem megfelelő szoftverhasználatból származó problémák.

 

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita, illetve egyéb jogvita esetén

Ha a fogyasztó és a kereskedő között a hiba tényét vagy jellegét (pl. a termék javíthatóságát, a javítás módját) illetően vita alakult ki és a kérdés megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a Fogyasztó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területileg illetékes Területi Felügyelőségéhez panasszal fordulhat.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

A Genesys Computers Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

 

 

A Genesys Computers Kft. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli!

 

 

1. A Szabályzat célja

 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (Rendelet), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

 

2. Adatkezelő

 

Genesys Computers Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-188845

Adószám: 26111155-2-13

Székhely/postai cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 6.

Telefonszám: 06/27 634-567

 

3. A kezelt személyes adatok

 

Regisztráció során Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

felhasználónév

e-mail cím

jelszó

számlázási cím (számlázási név, irányítószám, település, közterület név, házszám)

mobil telefonszám

telefonszám.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

Alkalmazott cookie-k:

   Analitika, követés cookie

   Webhelyen keresztüli követés

   Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie.

 

4. Az adatkezelés jogalapja és célja

 

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve hírlevélre történő feliratkozás esetén hírlevél küldéséhez tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5. Az adatkezelés időtartama

 

 A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, kivéve amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését jogszabály elő nem írja (pl. pénzügyi és számviteli szabályok a teljesített szolgáltatások esetén). A törlés időpontja a felhasználó leiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap, kivéve amennyiben jogszabály a személyes adatok kezelésére vagy megőrzésére hosszabb időt nem ír elő, mely utóbbi esetben a törlés időpontja a jogszabály által megkívánt időtartamot követő nap.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

A Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

6. Rendelkezés személyes adatokkal

 

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

7. Adatfeldolgozás

 

A Genesys Computers Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

 

8. Adattovábbítás lehetősége

 

A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

Amennyiben a Társaság a www.genesyscomputer.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

9. Az adatkezelési szabályzat módosítása

 

A Genesys Computers Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

10. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

 

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@genesyscomputer.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

 Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

11. Jogérvényesítési lehetőségek

 

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@genesyscomputer.hu e-mail címen.

^